Inzicht inkwaliteit


Kwaliteitscontrole

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de geïmporteerde producten. Met onze kwaliteitscontroles bieden wij onze opdrachtgevers inzicht in de staat van hun producten, zodat ze hierop in kunnen spelen door bijvoorbeeld snel door te voeren of de producten langer in de opslag te laten staan.

Contact

+31 113 322355

Nisseweg 4
4416 PK Kruiningen

Denemarkenweg 18
4389 PE Ritthem

Standaard controles

Bij de aankomst van de producten in onze koellocaties voeren wij twee controles uit. Als eerste controleren wij de omstandigheden van de koelcontainers of het ruim waarin de producten verscheept zijn. In deze reportage staan onder andere de temperatuur, gewicht van het fruit en de luchtvochtigheid. Met de resultaten van deze controle kan eventuele schade door slechte omstandigheden tijdens het transport op de transporteur of rederij verhaald worden.

De tweede controle bestaat uit het fysiek controleren van de producten. Steekproefsgewijs worden de producten gecontroleerd op een tal van factoren. De bevindingen van deze controle worden opgeslagen in een rapport en ook aan onze opdrachtgevers gerapporteerd. Bij het uitvoeren van de producten wordt deze controle herhaald, zodat onze klant over een duidelijk kwaliteitsbeeld beschikt van de gehele periode dat de producten bij ons in opslag zijn geweest.

Periodieke controle

Als een product voor langere periode bij ZZColdstores is opgeslagen, kunnen wij indien gewenst periodieke controles uitvoeren. Met deze controles krijgt u een duidelijk beeld van de kwaliteit van uw product, waardoor u tijdig in kunt spelen en de producten bijvoorbeeld eerder verder kunt transporteren.